kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Postup realizace

Centrum sportu a volného času - Zimní stadion

28. 2. 2011 byla ukončena fyzická realizace 4. etapy (konec celého projektu) Centrum sportu a volného času - Zimní stadion a projekt byl finančně ukončen 31. 5. 2011.

V březnu 2011 proběhl finanční a dotační audit projektu Centrum sportu a volného času -  Zimní stadion.

Centrum sportu a volného času – Tréninková hala se šatnovacím blokem

24. 10. 2010 byla ukončena fyzická realizace 3. Etapy (konec celého projektu) Centrum sportu a volného času – Tréninková hala se šatnovacím blokem a 14. 3. 2011 byl projekt finančně ukončen.

Udržitelnost výstupů projektu:

Statutární město Chomutov zajistilo provoz Zimního stadionu a Tréninkové haly se šatnovacím blokem, tím, že byla uzavřena Smlouva o výpůjčce mezi Statutárním městem Chomutovem a s.r.o. KULTURA SPORT CHOMUTOV www.kultura-sport.cz/

V době udržitelnosti provádí projektový management pravidelné kontroly a komunikuje s provozovatelem a také partnery projektu.