kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Zimní stadion - 1. etapa

V období 1. etapy výstavby Zimního stadionu proběhlo od 27. 4. do 30. 8. 2009 příprava území, zařízení staveniště, přípojky a přeložky inženýrských sítí, zemní práce, příprava základové spáry.

Fotogalerie