kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Stále pokračuje realizace Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova - Areál bývalých kasáren

10.10.2012  |  články

Oddychově relaxační centrum

Konec fyzické stavby proběhl dne 30.9.2012.
Ukončení finanční a projektové etapy proběhne dne 31.12.2012.
Monitorovací zpráva pro získání dotace musí být předložena nejpozdějí 28.1.2013.

Efektivní řízení I.

Úspěšná realizace IPRM je přímo závislá na kvalitě managementu a způsobu administrace dílčích projektů v rámci aktivity a na podmínkách, které má management k dispozici, tyto aktivity byly a budou v rámci projektu Efektivní řízení I. IPRM řešeny.
Ukončení finanční a projektové etapy proběhne dne 31.1.2012.
Monitorovací zpráva pro získání dotace musí být předložena nejpozdějí 28.2.2013

Efektivní řízení II.

Úspěšná realizace IPRM je přímo závislá na kvalitní propagaci, publicitě, pořádání konferencí, zhotovení relevantních zpráv a analýzy (evaluace). Tyto aktivity budou v rámci projektu Efektivní řízení IPRM II řešeny. V rámci projektu bude a byla zajišťována Komunikační a PR strategie pro fázi realizace IPRM.
Ukončení finanční a projektové etapy proběhne dne 31.12.2012.
Monitorovací zpráva pro získání dotace musí být předložena nejpozdějí 28.1.2013.