kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Partneři výstavby

Česko - ruská společnost, o.s. - www.spnv.cz

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - www.kultura-sport.cz
Věra Flašková

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace - www.skks.cz

Ukrajinská iniciativa v ČR, ukrajinská regionální organizace Zvony naděje
Dzvony.nadiji@seznam.cz