kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Partneři výstavby

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - www.kultura-sport.cz
Věra Flašková

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvkové organizace - www.mschomutov.cz
Bc. Irena Kopecká

TJ SLAVIE Chomutov, Mánesova 4757, 430 01  Chomutov – www.slavie.cv-region.cz
Ing. Petr Neumann