kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Revitalizace areálu Nový Chomutov

Revitalizace a regenerace prostředí v zóně

http://www.kultura-sport.cz/zarizeni/

Cílem projektu bylo vyřešit estetickou, provozní a bezpečnostní stránku nového sportovně a kulturně společenského areálu. V rámci projektu byly realizovány exteriéry nových objektů, a to zelené plochy, oplocení, vybudování vrátnice, kamerový systém a informační systém. Hlavním cílem projektu bylo dokončit celkovou úpravu exteriérů areálu bývalých kasáren a přilehlého okolí, mimo jiné zajistit jeho bezpečnost.

Zahájení fyzické realizace projektu 30. 11. 2009.

Ukončení fyzické realizace projektu 30. 5. 2012.

Zhotovitel stavby: Swietelsky Stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice

Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury

Cílem bylo posilovat funkčnost zóny prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti, zvýšit bezpečnost v rámci revitalizovaného území prostřednictvím investic do technické infrastruktury a infrastruktury zvyšující dostupnost zóny a mobilitu.

Zahájení fyzické realizace projektu 1. 1. 2011.

Ukončení fyzické realizace projektu 30. 5. 2012.

Zhotovitel stavby:

Sdružení Relax Chomutov - Stavební a obchodní společnost, Most spol. s.r.o. - ELTE, Obrnice 10, 435 21 Obrnice

Fotogalerie

vizualizace