kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Parkoviště

Parkoviště je umístěno s ohledem na svažitý terén na násypu. Z úrovně nově navrženého parkoviště je umístěn vstup do 2. NP objektu oddychového a relaxačního centra.
V prostoru umisťované stavby jsou další související stavby integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v Chomutově", a to:

  • cyklostezka Chomutov
  • oplocení areálu
  • kamerový systém (centrálně pro celý areál bývalých kasáren).

Doplnění parkovacích ploch bude sloužit pro navýšení kapacity odstavných ploch pro další aktivity v území.

Počet parkovacích stání, z toho: cca 300 míst

Místa vyhrazená pro osoby těžce tělesně postižené 9 míst

Místa vyhrazená pro osoby doprovázející dítě v kočárku 4 místa

Parkovací stání pro autobusy 3 místa

Fotogalerie