kulturně společenské centrum Nový Chomutov
„Vize přestane být snem” - Najdete nás v areálu IPRM, Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově.

Partneři výstavby

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - www.zoopark.cz
Iveta Rabasová

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o. - www.skks.cz
Mgr. Marie Laurinová

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - www.kultura-sport.cz

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace - www.tsmch.cz